VC Projects EURL (Hierna: “Rêve”)
Janolles

12480 Saint-Izaire
Frankrijk
VAT: FR388508237
E-mail: info@reve-aveyron.com
Telefoon: +33 (0)6 43 50 22 41

INHOUD REGLEMENT

1. Reglement Rêve
2. Reserveringsvoorwaarden

2.1 Betaling en reservering
2.2 Capaciteit lodges
2.3 Bezoekers
2.4 Dieren
2.5 Wijziging of annulering
2.6 Veiligheid
2.7 Aansprakelijkheid
2.8 Borg
2.9 Geschillen

3. Leefregels

3.1 Zorg voor het terrein
3.2 Beperkte toegankelijkheid
3.3 Eindschoonmaak
3.4 Vuur
3.5 In- en uitchecken

1. REGLEMENT REVE

Het domein "Rêve", gelegen te Janolles, 12480 Saint-Izaire, wordt beheerd door de VC Projects.

Dit reglement (reserveringsvoorwaarden en leefregels) dient te worden gerespecteerd door alle gasten en bezoekers op het domein. Door het betalen van de boeking verklaart de huurder de reserveringsvoorwaarden en leefregels te kennen en ze te aanvaarden.

2. RESERVERINGSVOORWAARDEN

2.1. BETALING EN RESERVERING

De betaling is het bewijs van boeking. Het voorschot (50% van het totaalbedrag) dient te worden betaald binnen de 72 uren na de online boeking. Pas na betaling is de boeking definitief. Is het bedrag niet betaald na 72 uren na het invoeren van de online boeking vervalt de boekingsaanvraag.

Het resterende bedrag dient betaald te worden ten laatste 30 dagen voor aankomstdatum.

Wij aanvaarden betalingen via overschrijving en kredietkaart.

De prijzen zijn inclusief:

 • verblijf in de lodge;
 • alle linnengoed (elke 3 dagen wordt een zuivere set handdoeken aangeboden, vaker wisselen kan tegen meerprijs van 10 EUR per persoon/per set);
 • brandhout;
 • water- en elektriciteitskosten;
 • eindschoonmaak;
 • administratiekosten;
 • BTW (dit kan je terugvinden op de factuur).

De prijzen zijn exclusief:

 • toeristenbelasting (1% van het boekingsbedrag);
 • gebruik wellness (inbegrepen vanaf verblijf langer dan 3 nachten).

2.2 CAPACITEIT LODGES

Het aantal personen per lodge (zoals vermeld op de website) stemt overeen met de maximaal toegelaten bezetting, rekening houdend met de beschikbare voorzieningen. Met het oog op de veiligheid en de verzekering mag dat aantal niet overschreden worden. Degene die de reservering boekt en betaalt is verantwoordelijk voor het naleven van de leefregels en het betalen van de facturen.

Bij de boeking dient vooraf opgegeven te worden met hoeveel personen je de lodge zal betrekken.

2.3 BEZOEKERS

Er zijn geen bezoekers toegestaan op het terrein, buiten gasten die hier verblijven. Hierop kunnen uitzonderingen worden toegelaten maar deze moeten vooraf besproken worden met Rêve en als dusdanig goedgekeurd worden.

In geval er bezoekers worden toegestaan moeten wij op voorhand een overzicht krijgen van deze bezoekers. (aantal + reden van bezoek).

Rêve behoudt zich het recht om hier een extra kost voor aan te rekenen.

2.4 DIEREN

Het meebrengen van (huis)dieren is toegestaan op het terrein van Rêve, maar wordt steeds vooraf gecommuniceerd.

2.5 WIJZIGING OF ANNULERING

Elke annulering moet steeds schriftelijk gebeuren. Een e-mail is geldig. Voor een annulering zijn onderstaande bepalingen geldig:

Voor iedere annulering (volledig of gedeeltelijk) door jezelf, vooraf aan je verblijf zullen de volgende bepalingen van toepassing zijn:

 • Annulering tot 6 maanden vóór de datum van aankomst: kosteloos;
 • Annulering tussen 6 maanden en 1 maand: 50% van de reservering zal worden ingehouden;
 • Annulering binnen de 30 dagen vóór de datum van aankomst: 100% van de reservering zal worden ingehouden.

Voor iedere wijziging door jezelf, vooraf aan je verblijf zullen de volgende bepalingen van toepassing zijn:

Tot en met 7 dagen voor je aankomst kan je je reservatie nog wijzigen. Voor deze wijzigingen rekenen we extra administratiekosten aan. Namelijk €15 plus de eventuele extra kosten van een duurdere reservatie.

Voor iedere wijziging/annulering door Rêve zelf, vooraf aan je verblijf zullen de volgende bepalingen van toepassing zijn:

 • Rêve behoudt zich het recht om je verblijf te annuleren omwille van veiligheidsredenen.
 • In dit geval zullen we je een alternatief verblijf voorgestellen, zonder meerkosten, onder voorbehoud van de beschikbaarheid. Je zal een terugbetaling ontvangen van het verschil in prijs.

Voor iedere wijziging/annulering door jezelf, op het moment zelf van je verblijf zullen de volgende bepalingen van toepassing zijn:

Indien u op het ogenblik van aankomst zelf weigert, nalaat je verblijf te betreden omwille van welke redenen dan ook zal je geen enkele vergoeding kunnen terugeisen.

2.6 VEILIGHEID

Gasten en bezoekers:

Alle bouwconstructies zijn gebouwd volgens geldende veiligheidsvoorschriften.

Toch houden de lodges en het terrein een zeker risico in omwille van constructies op hoogte, trappen, ramen, gebruik van BBQ,... Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen veiligheid maar zeker de veiligheid van je kind(eren).

Het betreden van de lodges en de rest van het terrein is volledig op eigen risico.

Het betreden van de bouwwerf is ten alle tijden verboden. De werf is afgespannen met werfdoeken.

Waardevolle voorwerpen:

Waardevolle voorwerpen laat je best niet achter in je verblijf. Rêve kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstallen die gepleegd worden.

Alle gebouwen op Rêve, lodges inclusief, alsook de gemeenschappelijke terrassen zijn rookvrij.

Je kan roken op je eigen terras of buiten op het terrein, maar het is strikt verboden om peuken in de natuur achter te laten. Een asbakje voor je peuken zal in elke lodge aanwezig zijn.

2.7 AANSPRAKELIJKHEID

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor:

 • Diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf op het domein en/of in de lodge;
 • Bij het niet juist gebruiken van de lodges en het niet juist achterlaten van de lodges kan Rêve aanvullende (schoonmaak-/herstel-)kosten aanrekenen;
 • Ongevallen;
 • Het onklaar raken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het uitvallen of sluiten van voorzieningen op het domein;
 • De huurder en degene die hem of haar vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die voor Rêve en/of enige derde zal ontstaan als direct of indirect gevolg van hun verblijf, ongeacht of dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf dan wel van derden die zich door hun toedoen op het domein bevinden alsmede van alle schade die veroorzaakt is door enig zaak die zij onder zich hebben.

Door het aanvaarden van deze algemene voorwaarden, verklaar je te beseffen dat je verblijf zich afspeelt in de vrije natuur, met alle minder aangename verrassingen die daaruit kunnen voortvloeien: wisselvallige weersomstandigheden, aanwezigheid van insecten, vogels en zoogdieren in de nabijheid van de lodges, terrassen, strand, parking en mogelijk zelfs in de lodge.

2.8 BORG

Als er geen schade, openstaande rekeningen, uitzonderlijke schoonmaakkosten of verlies kan worden vastgesteld, wordt de borg binnen de 14 dagen teruggestort. Echter, indien wel schade of verlies kan worden vastgesteld, dan behoudt Rêve zich het recht voor om een deel of de gehele borg in te houden.

2.9 GESCHILLEN

Alle klachten in verband met je verblijf moeten per aangetekende brief met ontvangstbewijs binnen 30 dagen na je verblijf verzonden worden.

Alle geschillen omtrent de naleving van dit reglement zullen beslecht worden door de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Rodez en volgens het Franse recht.

3. LEEFREGELS

3.1 ZORG VOOR HET TERREIN

 • Draag zorg voor gebouwen, materiaal, meubilair en plantgoed;
 • Spring zuinig om met water en energie;
 • Laat nooit afval achter, werp nooit afval op de grond;
 • Verwijder eigen (spel)bewijzering;

3.2 BEPERKTE TOEGANKELIJKHEID

 • Auto's dienen geparkeerd te worden op de parking;
 • Je mag enkel om uit te pakken en terug in te pakken tot aan de lodge rijden.

3.3 EINDSCHOONMAAK

We vragen je om de lodge in dezelfde staat achter te laten als dat je ze gekregen hebt en volgens onderstaande richtlijnen.

De lodges dienen als volgt te worden achtergelaten:

 • Afval op 1 punt verzamelen
 • Alles terug plaatsen zoals je de lodge hebt ontvangen:
  • Meubilair terug op de juiste plaats
  • Keukengerief op de juiste plaats terug plaatsen
  • Afwasmachine uitladen
  • Bedden netjes achterlaten
 • De lodge volledig vegen
 • Handdoeken op 1 punt verzamelen

Indien de lodge zodanig wordt achtergelaten dat een uitzonderlijke schoonmaak vereist is, zullen tevens extra bijkomende kosten worden aangerekend voor het sorteren van niet juist gesorteerd afval, opruimkosten, wasserijkosten,....

3.4 VUUR

 • Vuur maken (kampvuur, vuurkorf) kan enkel wanneer er geen code oranje, rood van toepassing is.
 • Vuur maak je alleen op de voorziene plaatsen (kampvuurcirkel, vuurschaal).
 • Indien je vuur maakt op de voorziene plaatsen moet je volgende regels in acht nemen:
  • Nooit onbemand
  • Vuur volledig doven indien je weggaat van de vuurplaatsen
 • Het is strict verboden een open vuur te maken in het bos

3.5 IN- EN UITCHECKEN

 • Inchecken kan vanaf 16u plaatsvinden. We vragen je deze tijden te respecteren.
 • Uitchecken moet voor 11u gebeuren.

Bij laattijdig verlaten van de lodge wordt minimaal €100 aangerekend op de eindfactuur.

Bij niet terugbrengen van de sleutel met hanger wordt €30 aangerekend per sleutel op de eindfactuur.